tôi có ý kiến
Tôi có ý kiến: Phải nâng cao ý thức

Tôi có ý kiến: Phải nâng cao ý thức

0
'Nếu khâu chuẩn bị cho các sự kiện đón tết không tốt và không nâng cao ý thức người dân thì việc giẫm nát hoa vẫn sẽ xảy ra'.
Tôi có ý kiến: Nguy cơ đối với hàng triệu người

Tôi có ý kiến: Nguy cơ đối với hàng triệu người

0
Rất nhiều bạn đọc bức xúc và cho rằng cần có giải pháp để sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm được phản ánh trong bài Sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm nghiêm trọng đăng trên Thanh Niên ngày 7.11.