tôi có ý kiến
Tôi có ý kiến: Phải nâng cao ý thức

Tôi có ý kiến: Phải nâng cao ý thức

0
'Nếu khâu chuẩn bị cho các sự kiện đón tết không tốt và không nâng cao ý thức người dân thì việc giẫm nát hoa vẫn sẽ xảy ra'.
Tôi có ý kiến: Phải thực hiện nghĩa vụ

Tôi có ý kiến: Phải thực hiện nghĩa vụ

0
Đã kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước đầy đủ, đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 30.1 đăng bài Được gì từ Uber?
Nhiều sản phẩm từ Trung Quốc được nâng thành “đặc sản tết Việt” lừa người tiêu dùng - Ảnh: Ng.Nga

Tôi có ý kiến: Cần nghiêm trị

14
Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 18.1 đăng bài Bánh kẹo Trung Quốc gắn mác đặc sản Việt.