tôi có ý kiến
Tôi có ý kiến: Đừng chà đạp lên văn hóa!

Tôi có ý kiến: Đừng chà đạp lên văn hóa!

1
Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc từ các nơi gửi về khi những ngày qua nhiều người đi chơi giao thừa đã giẫm đạp tơi tả những vườn hoa công cộng, xả rác ngập đường…
Tôi có ý kiến: Nguy cơ đối với hàng triệu người

Tôi có ý kiến: Nguy cơ đối với hàng triệu người

0
Rất nhiều bạn đọc bức xúc và cho rằng cần có giải pháp để sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm được phản ánh trong bài Sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm nghiêm trọng đăng trên Thanh Niên ngày 7.11.