tổng kiểm toán
Ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Tài chính

Ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Tài chính

0
(TNO) Sáng nay 24.5, với hơn 2/3 số phiếu thuận, ông Đinh Tiến Dũng đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Tài chính sau khi được miễn nhiệm chức Tổng Kiểm toán cũng với đa số phiếu thuận.