trái cây nhập
Khó truy xuất nguồn gốc thực phẩm không an toàn

Khó truy xuất nguồn gốc thực phẩm không an toàn

0
(TNO) Có khoảng 80% hàng hóa nông sản trên thị trường TP.HCM là từ các tỉnh chuyển về hoặc nhập khẩu. Vì vậy, TP.HCM rất khó truy xuất nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm khi phát hiện không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).