tranh thật
Bộ tranh tam bình của họa sĩ Lê Văn Đệ /// Ảnh: Nguyễn Hải Yến cung cấp

Tranh đấu giá ở Hồng Kông có 'phiên bản' tại VN

0
Bức tranh vẽ thiếu nữ vấn khăn ngồi trước lư hương ghi tên tác giả - họa sĩ Lê Văn Đệ, vị giám đốc đầu tiên của Trường cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn vừa được bán đấu giá tại Nhà đấu giá Christie's Hong Kong. Kỳ lạ là một bức tranh giống như vậy đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật VN tại Hà Nội.