từ điển
Lắt léo chữ nghĩa: Lạc, phá xa và đậu phộng

Lắt léo chữ nghĩa: Lạc, phá xa và đậu phộng

0
Lạc, phá xa và đậu phộng, cả ba đơn vị từ vựng này đều chỉ một thứ mà tên tiếng Anh là peanut (theo cách gọi phổ biến) nhưng chỉ có lạc, đậu và phộng mới là từ hoặc hình vị còn phá và xa thì chỉ là hai âm tiết vô nghĩa.
Lắt léo chữ nghĩa: Ngơi hay nghe?

Lắt léo chữ nghĩa: Ngơi hay nghe?

0
Chúng tôi đọc câu 567 của Truyện Kiều - Bản Duy Minh Thị 1872 là: 'Não người nghe gió lắng mưa'. Còn trong Tư liệu Truyện Kiều - Thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn trường tân thanh (NXB Giáo dục, 2008) thì Nguyễn Tài Cẩn đọc là: 'Não người ngơi gió láng mưa'. Khác nhau ở hai chữ: nghe ≠ ngơi và lắng ≠ láng.
Lắt léo chữ nghĩa: Từ sinh đến sống

Lắt léo chữ nghĩa: Từ sinh đến sống

0
Tại thiên 'Hán Việt ngữ nghiên cứu', in trong quyển Hán ngữ sử luận văn tập của mình (Khoa học xuất bản xã, Bắc Kinh, 1958, tr.290-406), Vương Lực đã khẳng định rằng từ sống không có liên quan gì đến sinh [生] về mặt từ nguyên vì đây là một từ có nguồn gốc Môn-Khmer (xin xem tr.359).
Hiểm họa khi tủ điện bị bao vây

Hiểm họa khi tủ điện bị bao vây

0
“Có điện, cấm lại gần, nguy hiểm, chết người” - đó là dòng cảnh báo tại mỗi trạm biến thế, tủ điện. Vậy nhưng, bất chấp hiểm nguy, nhiều trạm biến thế, tủ điện tại TP.HCM bị chiếm làm nơi buôn bán, tập kết vật dụng, rác thải…
Lắt léo chữ nghĩa: Sừ: bừa; cúc: cuốc?

Lắt léo chữ nghĩa: Sừ: bừa; cúc: cuốc?

0
Tam thiên tự là một tác phẩm xưa, giảng 3.000 chữ/từ Hán bằng chữ Nôm trong đó có vế “鋤 sừ: bừa;鞠 cúc: cuốc” (chữ số 49 và chữ số 50). Cả hai chữ này đều bị giảng sai.
Lắt léo chữ nghĩa: Lốp, tanh và ta-lông

Lắt léo chữ nghĩa: Lốp, tanh và ta-lông

0
Hai thứ phụ tùng lắp vào vành để giúp xe chạy cho êm, dân Nam dùng nguyên vật liệu sẵn có mà kêu là vỏ ruột, còn người Bắc thì phiên âm từ tiếng Pháp gọi là săm lốp: săm do chambre à air còn lốp thì do enveloppe.
Đây là một cái giếng cần vọt (puits à balancier) chụp năm 2002 tại Pháp /// Ảnh: periberry.com

Lắt léo chữ nghĩa: Cần vọt là cái gì?

2
Từ điển phương ngữ Nam Bộ do Nguyễn Văn Ái chủ biên giảng cần vọt là 'cần buộc thùng nước ở các giếng sâu'. Lời giảng này hoàn toàn mơ hồ.
Lắt léo chữ nghĩa: Từ nguyên của VIP

Lắt léo chữ nghĩa: Từ nguyên của VIP

0
Hiện nay, VIP đã trở thành một từ khá quen thuộc trong tiếng Việt. Nhưng, may thay, nó vẫn còn mang 'quốc tịch' Anh chứ chưa phải là một đơn vị từ vựng 'hợp thức' của tiếng Việt.