từ việt gốc hán
Điểm yếu và yếu điểm

Điểm yếu và yếu điểm

1
Trong điểm yếu và yếu điểm, ta có hai chữ yếu khác nhau mặc dù chúng đều có gốc Hán.
 /// Ảnh: A.C

Bôi trơn trong tiếng Việt

2
Xét về lịch sử từ vựng thì bôi và trơn trong bôi trơn là hai từ độc lập đối với nhau và có xuất xứ riêng biệt.
 /// Ảnh: A.C

Từ CẢNH đến CÁNH

3
Từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học (Vietlex) đã không đúng khi gộp cánh trong cánh đồng với cánh trong cánh chim, cánh tay... vào cùng một mục từ. Thực ra, ở đây, ta có hai từ cánh hoàn toàn khác nhau.