tượng La Hán
Sơn móng đỏ tượng La Hán

Sơn móng đỏ tượng La Hán

0
Trong khi Thượng điện chùa Đậu (Hà Nội) được dựng lại bài bản, thì tượng La Hán lại được sơn móng chân tay đỏ, “nhá” lông mày không giống ai.