tuyển dụng cán bộ
Vào công chức ở Thanh Hóa không cần “chạy chọt”

Vào công chức ở Thanh Hóa không cần “chạy chọt”

0
Đó là khẳng định của ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 16 diễn ra hôm qua 10.7. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng hứa sẽ “quyết tâm lập lại trật tự, công bằng trong tuyển dụng cán bộ công chức” của Thanh Hóa, để mọi con em của người dân trong tỉnh đều có cơ hội ngang nhau khi thi tuyển vào các cơ quan Nhà nước.