ứng dụng trò chuyện
Squirrel hiện tại mới chỉ được cung cấp ở dạng lời mời, tương thích iOS và Android  /// Ảnh: Android Authority

Yahoo ra mắt ứng dụng trò chuyện Squirrel

1
Yahoo đã phát triển ứng dụng trò chuyện mang tên Squirrel. Đây là ứng dụng trò chuyện nhóm chỉ dành cho những người được mời, cho phép bạn tạo phòng cho mọi người hoặc chủ đề.
Nhớ một thời ăn ngủ cùng Yahoo Messenger

Nhớ một thời ăn ngủ cùng Yahoo Messenger

3
(TNO) Bây giờ hễ nói tới chat online với nhau là thiên hạ nghĩ ngay tới cái Messenger của mạng truyền thông xã hội Facebook hay Zalo. Còn trước tháng 8.2011, ngày Facebook Messenger được chàng Mark Zuckerberg cho 'hạ sơn phổ độ chúng sinh', công cụ Yahoo Messenger là thiên hạ vô đối.