ứng xử tin đồn
Nam Em là một trong nhiều nghệ sĩ bị cư dân mạng đồn thổi /// NSCC

Ứng xử với tin đồn thế nào?

0
Bỗng dưng trở thành trung tâm của mọi sự đàm tiếu chỉ vì những đặt điều mà người khác vu cho bạn. Bạn sẽ phải ứng xử như thế nào?