Ủy ban chứng khoán nhà nước
Nới “room” nhưng hạn chế

Nới “room” nhưng hạn chế

0
Các nhà đầu tư trên thị trường đang xôn xao với kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho phép thí điểm tăng tỷ lệ sở hữu (room) của nhà đầu tư nước ngoài thêm 10% nhưng dưới hình thức cổ phiếu không có quyền bỏ phiếu.