va chạm
Khói bốc lên ngùn ngụt từ tàu dầu Sanchi /// Reuters

Tàu dầu Iran phát nổ ngoài khơi Trung Quốc

0

Vụ nổ lớn xảy ra sau khi các tàu cứu hộ đổ bọt dập lửa lên tàu dầu Iran đang cháy ngùn ngụt trong ngày thứ tư liên tiếp, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết.