vị thành niên
Phạt hành chính phải tránh “vui vẻ xin nộp”

Phạt hành chính phải tránh “vui vẻ xin nộp”

0
Thảo luận tại tổ về dự án luật Xử phạm vi phạm hành chính (VPHC) chiều qua, nhiều ĐB tán đồng mức phạt phải đủ mạnh để có sức răn đe, tránh tình trạng “vui vẻ xin nộp phạt” như hiện nay.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng