video
IGTV sẽ làm việc với ứng dụng độc lập cũng như Instagram  /// Ảnh chụp màn hình PhoneArena

Instagram hỗ trợ phát video kéo dài 1 tiếng

0
Instagram vừa tổ chức một sự kiện để công bố IGTV, một dịch vụ mới được cung cấp dành cho các video dài, cho phép xem trên ứng dụng độc lập hoặc từ ứng dụng Instagram.