VNVC Thanh Hóa
Nên tiêm bao nhiêu mũi vắc xin một lần?

Nên tiêm bao nhiêu mũi vắc xin một lần?

64
“Việc tiêm 2 - 3 mũi vắc xin thì người được tiêm sẽ bị “hành” hơn một chút, nhưng chỉ bị hành 1 lần. Nếu hôm nay tiêm 1 mũi và 2 tuần sau tiêm một mũi khác, như vậy người được tiêm bị “hành” 2 lần, cực hơn”.