vùng đồng lầy

Nữ du kích Đồng Tháp Mười /// Ảnh: TL

Ký ức Tháp Mười: Người bạn quý Tám Hùng

0
Hình như không có cơ duyên nào giống cơ duyên nào. Nếu không ở cùng đội công tác với Tám Hùng - một người bạn, nguyên là đại đội trưởng lính chiến, quê Bến Tre, chắc sau này tôi không thể viết được chương Địa hình trong trường ca Những người đi tới biển.
Bộ đội hành quân qua đồng Tháp Mười /// Ảnh: T.L

Ký ức Tháp Mười: Chân trời là lưng người đi trước

1
Nhưng đoàn công tác chúng tôi qua Tháp Mười không chỉ ngồi trên xuồng. Có những lúc, gặp những đêm nước giựt trên đồng, phải đẩy xuồng băng qua những trấp, tạm “dịch” là “vùng đồng lầy”.