Vương quốc hoa kiểng Cái Mơn
Bị can Nguyễn Hoài Hận tại cơ quan công an /// ẢNH: BẮC BÌNH

Bắt tên trộm hoành hành ở 'vương quốc cây cảnh'

1
Mỗi khi hết tiền xài, Nguyễn Hoài Hận đến các cơ sở sản xuất cây giống ở H.Chợ Lách (Bến Tre) để trộm cây giống. 'Cây tặc' bị bắt khi đang chở cây giống trộm được đi tiêu thụ.