website mới
Giao diện trang web Hội đồng du lịch y tế Malaysia có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt để dễ tìm kiếm các thông tin /// Ảnh chụp màn hình

Hội đồng du lịch y tế Malaysia mở trang web tại Việt Nam

0
Sau một thời gian có mặt tại Việt Nam, Hội đồng du lịch y tế Malaysia (MHTC) đã chính thức mở thêm trang web ytemalaysia.vn, để giúp mọi người có thể tìm kiếm các thông tin về mô hình du lịch kết hợp y tế.