windows arm
Mozilla đang tiến dần đến việc phát hành chính thức Firefox cho ARM  /// Ảnh: Android Central

Mozilla sắp phát hành Firefox cho ARM

0
Mozilla đã phát triển phiên bản trình duyệt Firefox dành riêng cho Windows, hoạt động trên các hệ thống dựa trên nền tảng kiến trúc ARM64.