xã hiến máu
Người dân xã Nhơn Bình đang tham gia hiến máu nhân đạo /// TRƯƠNG THANH LIÊM

Xã hiến máu trong suốt một thập kỷ

0
Nhiều người gọi xã vùng sâu Nhơn Bình (H.Trà Ôn, Vĩnh Long) là 'xã hiến máu bởi hơn chục năm qua, đây là xã đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo.