xây dựng chính sách
Hạn chế làm luật kiểu ‘vừa thiết kế vừa thi công’

Hạn chế làm luật kiểu ‘vừa thiết kế vừa thi công’

0
Hội thảo “Thực trạng hoạt động phân tích chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay” do Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức ngày 10.9 cho thấy quá trình xây dựng chính sách hiện hành bộc lộ nhiều bất cập.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng