Xem buýt sông
Dọc bờ kênh Tàu Hủ /// Ảnh: Nguyễn Hùng Sơn

Nhìn sông nhớ phố

2
Sài Gòn là mảnh đất kênh rạch chằng chịt, khó mà thống kê được có bao nhiêu đoạn kênh, rạch, lạch, xẻo, mương, cống với tên gọi đầy đủ…