xét tuyển giáo viên
Thêm phần phỏng vấn khi xét tuyển giáo viên

Thêm phần phỏng vấn khi xét tuyển giáo viên

0
Theo ông Văn Công Sang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM, điểm mới trong xét tuyển giáo viên các bậc học năm học 2012-2013 là có thêm phần phỏng vấn.