xét xử công khai
Công bố bản án lên mạng

Công bố bản án lên mạng

2
Các bản án có hiệu lực, các quyết định của tòa sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa án để mọi người dân đều có thể tiếp cận, thậm chí bình luận.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng