xổ giun
Sán xơ mít dài gần 12 m được xổ ra trong cơ thể bệnh nhân T. /// V.H

Lấy sán xơ mít dài gần 12 m từ người bệnh

3
Một con sán xơ mít có chiều dài gần 12 m trong cơ thể một bệnh nhân nữ ở Đà Nẵng vừa được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức lấy ra thành công.