xô viết nghệ tĩnh
Kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

1
Ngày 11.9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2015). Diễn ra cách đây 85 năm, cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo.