xô xát
 /// Minh họa: DAD

Bất an vì thói côn đồ

1
Liên tục những vụ xô xát, ẩu đả, thậm chí gây án mạng chỉ vì những nguyên nhân nhỏ đến... khó tưởng tượng, đang khiến xã hội bất an.