xu hướng tương lai
Diễn giải phát biểu tại hội thảo /// Đăng Nguyên

Trường ĐH cần hỏi sinh viên tìm kiếm gì trong tương lai

0
Theo các chuyên gia, một trong những điều quan trọng nhất mà các trường ĐH cần phải chuẩn bị ngay bây giờ là cần tìm hiểu, hỏi sinh viên đang tìm kiếm gì trong tương lai để thiết kế chương trình, phương pháp dạy phù hợp.