xúc phạm nhóm nhạc BTS
Giáo dục là để cảm hóa

Giáo dục là để cảm hóa

0
Cần nhớ rằng khi học sinh vi phạm kỷ luật, nhà trường đưa ra hình phạt nào thì mục đích cuối cùng cũng là để cảm hóa học sinh chứ không phải tạo sự tủi nhục, bất bình.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng