Chuyên gia nước ngoài (giữa) cùng một số thành viên của công ty tại vùng nguyên liệu tràm ở TX.Hương Thủy /// NVCC

Năm chàng trai 'tinh dầu'

08:07 26/06/2020 0

Năm chàng trai, mỗi người một chuyên môn nhưng tất cả đều có niềm đam mê và tình yêu với rừng. Họ gặp nhau, lập doanh nghiệp với dòng sản phẩm bền vững từ tinh dầu thiên nhiên.