Khánh thành công trình Không gian sáng tạo trẻ

Khánh thành công trình Không gian sáng tạo trẻ

18:00 22/09/2022 0

Công trình Không gian sáng tạo trẻ tại Trường ĐH Quy Nhơn có tổng diện tích gần 120 m2, được xây dựng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên, sinh viên đến học tập, trao đổi, nghiên cứu, sáng tạo…