Tinh giản nhưng không nên cào bằng

Tinh giản nhưng không nên cào bằng

06:02 18/12/2021 1

Bất cập giữa bộ máy, biên chế theo đơn vị hành chính với khối lượng hồ sơ theo quy mô dân số khiến công chức phải “đầu tắt mặt tối” làm không hết việc.

Quy định mới về tinh giản biên chế

Quy định mới về tinh giản biên chế

07:42 15/12/2020 0

Nghị định 143 sửa đổi quy định về các trường hợp tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước...