Lỗi tại… quy trình

Lỗi tại… quy trình

05:11 09/07/2018 7

Giám đốc Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội mới đây đã thẳng thắn than phiền về 40% cán bộ không làm được việc nhưng không thể sa thải.