Việt Nam đã vượt mốc tiêm 100 triệu liều vắc xin Covid-19

Việt Nam đã vượt mốc tiêm 100 triệu liều vắc xin Covid-19

19:06 16/11/2021 0

Cập nhật theo số thực trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến 12 giờ ngày 16.11.2021, cả nước đã tiêm gần 101 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Trên cả nước, tỉ lệ tiêm ít nhất một liều là khoảng 88% và đủ liều là 48% dân số từ 18 tuổi trở lên.