Cao su Việt Lào tô thắm tình hữu nghị hai nước

Cao su Việt Lào tô thắm tình hữu nghị hai nước

11:16 20/12/2021 0

Cao su Việt Lào, dự án đầu tiên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tại nước ngoài, đã phát huy hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và được xem là biểu tượng cầu nối thắm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào.