Kim Thư: 'Trấn Thành là người sống cực kì tình cảm'

Kim Thư: 'Trấn Thành là người sống cực kì tình cảm'

18:44 02/12/2019 0

"Sau khi cuộc sống mình chạm tận đáy thì bạn Thành luôn luôn đồng hành cùng Kim Thư. Đối với Kim Thư, bạn Thành chưa có một lời nói nào gây tổn thương cho dù giỡn thì bạn ấy cũng cực kỳ giữ kẽ", Kim Thư nói về Trấn Thành.