Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật nhiều đảng viên là lãnh đạo cấp sở

0 Thanh Niên Online

Chiều 19.8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có thông báo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30.8.2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT). 

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa  /// Ảnh: Nguyễn Chung
Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
Ảnh: Nguyễn Chung

Theo thông báo trên, ngày 7.8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các Tỉnh ủy viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW của UBKT. Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo cấp sở.

Cảnh cáo ông Lê Văn Dẽ

Ông Lê Văn Dẽ , Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25.9.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của TP.Nha Trang đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức cảnh cáo.

Cảnh cáo ông Trần Hòa Nam

Ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH - Đt), với cương vị là Phó giám đốc sở (từ tháng 4.2010 đến tháng 4.2012) và với cương vị là Giám đốc sở (từ tháng 6.2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật nhiều đảng viên là lãnh đạo cấp sở  - ảnh 1

Ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Ảnh: Nguyễn Chung

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Hòa Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hòa Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Cảnh cáo ông Võ Tấn Thái

Ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN - MT), với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH - ĐT (từ tháng 8.2008 đến tháng 6.2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN - MT (từ tháng 6.2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật nhiều đảng viên là lãnh đạo cấp sở  - ảnh 2

Đối với ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Ảnh: Nguyễn Chung

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Tấn Thái là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Tấn Thái bằng hình thức cảnh cáo.

Nhiều "sếp phó" cũng bị khiển trách, cảnh cáo

Cũng theo thông báo trên của Tỉnh uỷ Khánh Hòa, ngày 4.8.2020, tại kỳ họp thứ 34, UBKT Tỉnh ủy đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680 của UBKT Trung ương. Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với những người sau:

Đối với ông Trần Minh Hải, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở KH - ĐT: Với cương vị là Phó giám đốc Sở KH - ĐT (từ tháng 4.2013 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Minh Hải là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hải bằng hình thức khiển trách.

Đối với ông Nguyễn Văn Nhựt - Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở KH - ĐT: Với cương vị là Phó giám đốc Sở KH - ĐT (từ tháng 7.2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014, vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Nhựt là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Nhựt bằng hình thức khiển trách.

Đối với ông Trần Sỹ Quân, Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Với cương vị là Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017), ông Trần Sỹ Quân đã vi phạm Nghị định số 46 ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77 ngày 16.6.2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Sỹ Quân là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Sỹ Quân bằng hình thức cảnh cáo.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm