Cùng bạn đọc!

Cùng bạn đọc!

03:35 05/02/2013 2

Một năm qua, cùng với nỗ lực vượt khó trong tình hình chung,Thanh Niên đã luôn nhận được sự tin yêu, cổ vũ, chia sẻ và đồng hành của bạn đọc qua từng số báo phát hành cũng như trên các hoạt động hướng về cộng đồng phía sau mặt báo. Sự ưu ái và những tình cảm sâu đậm của bạn đọc thực sự là động lực mạnh mẽ để Thanh Niên không ngừng vươn tới.