Khởi công đại đô thị TMS Homes Wonder World Bắc Hà Nội

Khởi công đại đô thị TMS Homes Wonder World Bắc Hà Nội

0
Khu đô thị TMS Homes Wonder World tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên có quy mô 154ha, sẽ trở thành công trình biểu tượng điểm sáng của Vĩnh Phúc với không gian sống xanh, giá trị sinh thái bền vững.