Dựa vào tai mắt nhân dân

Dựa vào tai mắt nhân dân

09:12 18/05/2022 0

Cùng với TP.HCM, TP.Đà Nẵng lâu nay cũng đã phát triển các trang mạng xã hội (MXH) trong hệ thống các cơ quan Nhà nước để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm.

Người tố giác tội phạm được bảo vệ khi nào?

Người tố giác tội phạm được bảo vệ khi nào?

12:43 07/11/2021 0

Sau khi làm đơn tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng, thì ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni nhận được những tin nhắn đe dọa, nên cả hai đều làm đơn gửi cơ quan chức năng, đề nghị được bảo vệ khẩn cấp.