Lịm rồi một giọng ngâm thơ...

Lịm rồi một giọng ngâm thơ...

08:41 18/08/2022 0

Trong giới nghệ sĩ ngâm thơ vốn khá ít ỏi ở TP.HCM, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Vân Khanh nổi lên như một người anh đầy bản lĩnh, sôi nổi nhiệt tình. Vậy mà giờ đây giọng ngâm ấy đã lịm dần và vụt tắt.