Tiếng 'thở dài' của lon sữa

Tiếng 'thở dài' của lon sữa

04:37 11/11/2021 5

Tối 9.11, Tổng cục Hải quan đã có công văn khẩn trả lời thắc mắc của Cục Hải quan TP.HCM về vướng mắc thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng hơn 22.000 lon sữa do đồng bào ở Úc hỗ trợ trẻ em TP.HCM gặp khó khăn trong dịch Covid-19.