Tòa tuyên luật gia Đặng Đình Thịnh được thân chủ trả 68 tỉ đồng từ hợp đồng hứa thưởng

Tòa tuyên luật gia Đặng Đình Thịnh được thân chủ trả 68 tỉ đồng từ hợp đồng hứa thưởng

14:14 31/05/2022 4

Luật gia Đặng Đình Thịnh đòi nhà thành công cho thân chủ, nhưng thân chủ không thực hiện hợp đồng hứa thưởng 35% giá trị căn nhà nên ông Thịnh khởi kiện. Năm 2015, giá trị căn nhà là 156 tỉ đồng. Đến năm 2020, khi xét xử lại sơ thẩm lần 2, giá trị thẩm định căn nhà lên tới 324 tỉ đồng.