Việt Nam ký Hiệp định nước chủ nhà với Tòa trọng tài thường trực

Việt Nam ký Hiệp định nước chủ nhà với Tòa trọng tài thường trực

19:50 23/06/2014 3

Ngày 23/6, tại Nhà khách Chính phủ, thay mặt chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn ký Hiệp định nước chủ nhà và Thư trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa trọng tài thường trực (PCA) với ông Hugo Hans Siblesz, Tổng thư ký Tòa trọng tài thường trực.