Chánh án Phiên tòa Biển Đông, Thomas Mensah /// International Maritime Organization

Gặp chánh án phiên tòa Biển Đông

6
Chánh án phiên tòa Biển Đông đã 84 tuổi, đến từ một đất nước rất xa xôi, xa cả với Philippines, với Trung Quốc, với tất cả các nước có tranh chấp hay từng đưa tàu chiến tới Biển Đông. Ông người Ghana, tên Thomas Mensah.
Việt Nam ký Hiệp định nước chủ nhà với Tòa trọng tài thường trực

Việt Nam ký Hiệp định nước chủ nhà với Tòa trọng tài thường trực

0
Ngày 23/6, tại Nhà khách Chính phủ, thay mặt chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn ký Hiệp định nước chủ nhà và Thư trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa trọng tài thường trực (PCA) với ông Hugo Hans Siblesz, Tổng thư ký Tòa trọng tài thường trực.