Ông tổ phương pháp phẫu thuật gan hiện đại

Ông tổ phương pháp phẫu thuật gan hiện đại

0
“Về ông tôi, có lẽ điều nên viết nhất giờ đây là quan điểm giáo dục - điều đến giờ vẫn còn rất mới, rất hiện đại”, nhà thiết kế Tôn Hiếu Anh, cháu đích tôn của GS Tôn Thất Tùng, nói.