Tổng bí thư: Vì sao đúng quy trình nhưng thực tế bố trí cán bộ lại sai?

0 Thanh Niên Online

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 19.1 /// Ảnh Ngọc Thắng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 19.1
Ảnh Ngọc Thắng

Sáng nay, 19.1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, khẳng định bên cạnh những thành tích đã đạt được rất đáng ghi nhận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và khuyết điểm.

Theo Tổng bí thư, hiện vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; vai trò nêu gương, phê bình và tự phê bình còn chưa cao, cá biệt có nơi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

“Chính vì những khuyết điểm này nên tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, đáng báo động”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Bên cạnh đó, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp giữa các bộ, ngành. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập, số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước rất lớn, dẫn đến chi thường xuyên ngày càng tăng, chiếm tỉ trọng cao trong tổng chi ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả.

“Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai? Vậy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc này thế nào?”, Tổng bí thư đặt câu hỏi.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công tác tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho thấy, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng chưa được chú trọng đúng mức; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ chưa đồng đều, còn hạn chế, chất lượng nắm tình hình, năng lực nghiên cứu, dự báo và sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất còn chưa cao...

Chạy chức, chạy quyền vẫn là vấn đề nhức nhối

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đã được đề ra trong dự thảo báo cáo của Ban Tổ chức T.Ư trình bày tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư nhấn mạnh, cần thường xuyên chú trọng công tác cán bộ; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ.

“Thực tế hiện nay, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao. Việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế. Hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng bí thư cũng hoan nghênh Ban Tổ chức T.Ư đã đưa vấn đề kiểm soát quyền lực thành chuyên đề thảo luận tại hội nghị và đề nghị các đại biểu thảo luận sôi nổi, khách quan, đi sâu làm rõ nội hàm và biểu hiện của vấn đề, mức độ tình hình hiện nay ra sao, và đặc biệt là đề xuất hướng xây dựng cơ chế để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này.

“Từ năm 2014, khi dự họp tổng kết cuối năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tôi đã nêu vấn đề, trong nhân dân từ lâu đã râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền. Vì vậy, đề nghị các đồng chí làm rõ, có hay không hiện tượng này. Nếu có thì ai chạy? Chạy ai ? Nay chúng ta đã làm rõ một bước. Qua thảo luận chuyên đề này cần tìm ra biện pháp giải quyết tình trạng này. Đây vẫn là vấn đề nhức nhối”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tiếp tục vươn khơi

Tiếp tục vươn khơi

Sau khi từ cõi chết trở về, các ngư dân và thuyền trưởng Nguyễn Văn Nở (cùng ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) lại mong muốn tiếp tục vươn khơi bám biển.