Xả trạm ngày lễ tết, tại sao vẫn không?

Xả trạm ngày lễ tết, tại sao vẫn không?

06:35 07/05/2022 0

Để giảm tải cho hàng không, cần nhiều năm để mở rộng xây mới các sân bay. Để giảm tải cho đường bộ dịp cao điểm lễ tết, chỉ cần chủ động xả trạm thu phí, nhưng dù đề xuất nhiều năm nay vẫn chưa thể thực hiện được.