Giá ăn uống, du lịch, khách sạn... sẽ giảm

Giá ăn uống, du lịch, khách sạn... sẽ giảm

06:36 02/11/2021 1

Từ 1.11 đến hết ngày 31.12.2021, thuế giá trị gia tăng một số lĩnh vực được giảm 30% theo Nghị quyết 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.